Έκθεση
Μαραθωνοκάμπου 2
121 36 Περιστέρι
Τηλ: 210 5762 338 / 210 6618 888
Fax: 210 5762 324