Αίθρια

Παρακάτω θα δείτε μερικές εικόνες από τις ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΙΘΡΙΑ που έχουν υλοποιηθεί από την DESYN.